ABI

  • Pomocí nejmodernějšího přístroje ABI system 100 německé firmy BOSO /Bosch + sohn/ oscilometrickou metodou zjišťujeme hodnoty krevního tlaku na obou pažích i na dolních končetinách těsně nad kotníky. Výhodou metody je to, že všechny hodnoty z uvedených čtyř oblastí získáme v jednom okamžiku, což vysoce zvyšuje přesnost metody. Následný Index kotník paže / ancle-brachial index/ je pak vypočítán z poměru systolického tlaku na dolní končetině a vyššího systolického tlaku na pažích.
  • Ze zjištěných hodnot usoudíme dle tabulky na stupeň aterosklerotického postižení tepen dolních končetin, z čehož můžeme odvodit i riziko postižení tepen v srdci, ledvinách, mozku atd. Metoda je neinvazívní, nebolestivá a celé vyšetření trvá maximálně 15 minut.
  • Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami.