Akupunktura EAV

Bohužel  v současné době  z důvodů zahlcení ambulance nejsme schopni provádět časově náročnější  vyšetření metodou homeopatie ani akupunkturou  EAV.
  • Akupunktura je lékařská léčebná metoda stará tisíce let. Při vpichu jehly do tkáně akupunkturního bodu se objevují biopotenciály v desítkách milivoltů, vznikající procesem mezi kovem jehly a elektrolytem tkáně. Dochází k uvolnění biologicky aktivních látek.Akupunktura má normalizační vliv na vegetativní nervový systém, zvyšuje reaktibilitu organizmu a jeho imunologické děje, dochází k ovlivnění žláz s vnitřní sekrecí.
  • Využíváme aplikací jehel do bodů energetických drah dle staré čínské medicíny, nebo dnes daleko častěji do bodů ušního boltce - zde byl mým učitelem přední světový aurikuloakupunkturista MUDr. Debef.
  • Zabýváme se léčbou různých bolestivých stavů, alergických onemocnění - jako jsou pylové rýmy, astma, - dále léčení migrén, trávicích potíží, neplodnosti, nespavosti, psychických poruch, některých typů obrny, ale také odvykání kouření nebo léčení obezity.
  • Na rozdíl od akupunktury, která je především léčebnou metodou, používáme i metodu Elektroakupunktury dle dr.Volla, která slouží spíše k diagnostickým cílům.
  • Při této metodě /EAV/ měříme elektrické potenciály na akupunkturních bodech prstů rukou, případně nohou. Dle naměřených hodnot můžeme usoudit, zda je daný orgán poškozen, jak vážně, a pomocí diagnostických ampulí, tzv. Nosod, můžeme často dokonce určit příčinu onemocnění. Nejčastěji jde o různé infekce nebo poškození způsobené těžkými kovy, ředidly, léky, potravinami nebo stomatologickými materiály. Léčbu pak provádíme nejčastěji pomocí homeopatik.
  • Zabýváme se zejména diagnostikou a léčbou chronických onemocnění, jako jsou únavové syndromy, bolestivé stavy, migrény, ekzémy, poruchy imunity, poruchy trávení.
  • Měření je velmi citlivé, proto je nutno dodržovat určitá pravidla.
  • Dva týdny před měřením by vyšetřovaná osoba neměla užívat žádné léky proti bolesti, antibiotiky, sedativa, uklidňující prostředky, léky na spaní . 12 hodin před vyšetřením je nutno vynechat kávu, alkohol, těžká jídla, žvýkačky, bonbóny, kosmetické přípravky. Vyšetření trvá asi 1 hodinu.