Doporučení Společnosti všeobecného lékařství - Covid 19


Informace k očkování proti Covid

V podstatě jsme dokončili očkování osob nad 80 let, nyní jsme obdrželi 40 vakcín - postupně zveme zájemce nad 70 let, i mladší rizikové pacienty. Očkujeme Vakcínou Astra Zeneca, zatím  bez problémů. Všechny zájemce, kteří se u nás přihlásili k očkování, budeme zvát podle dalších  dodávek. Bohužel nám situaci velmi ztěžuje, pokud se přihlásíte i do centrálního registru, pak vás musíme z našeho seznamu odstranit, nemůžete  být očkování u nás.  

Důležité: neregistrujte se nikam do jiného registru. Pokud jste to udělali, nemůžete už být očkováni u nás, dejte nám to, prosím, vědět e mailem, nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPORUČENÍ PACIENTŮM K BEZPEČNÉMU VYUŽITÍ SLUŽEB PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
 
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEPSVL ČLS JEP je nejpočetnější organizační složkou České lékařské společnosti JEP. Sdružuje více než 5100 všeobecných praktických lékařů v České republice. Posláním SVL je šířit etické a odborné lékařské standardy a vést lékaře k poskytování péče co nejvyšší kvality orientované na pacienta.
 
Současná situace v souvislosti s pandemií infekce covid -19 vyžaduje přijetí mimořádných opatření. Ve snaze zabezpečit vordinacích praktických lékařů poskytování péče co nejvyšší kvality a rozsahu, a přitom zachovat její maximální bezpečnost pro pacienty i zdravotníky, vydáváme toto doporučení pro pacienty praktických lékařů, které je v souladu s národní strategií boje proti pandemii covid-19:
 
Obracíme se na naše pacienty s těmito doporučeními:
 
Dbejte maximálně o své zdraví tak, abyste snížili potřebu návštěv u lékaře.
 
Dodržujte všechna doporučená protiepidemická opatření. Dodržujte pravidla pro dietu, životosprávu a pravidelné užívání doporučených léků. Provádějte podle pokynů lékaře domácí kontroly tělesné váhy, krevního tlaku, léčíte-li se s vysokým krevním tlakem nebo krevního cukru, máte-li cukrovku. Zejména pokud trpíte chronickými chorobami srdce, cév, plic nebo ledvin nebo je Vám přes 65 let, objednejte se k očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám.
 
V období zvýšeného výskytu infekcí horních dýchacích cest omezte zbytné návštěvy u lékaře. Takové období právě nastává. Do velké míry Vám můžeme poskytovat služby elektronicky (e-recepty, e-neschopenka). Do budoucna počítáme s rostoucím využíváním dalších komunikačních technologií (videokonzultace).
 
K návštěvě svého praktického lékaře se prosím vždy objednejte. Prosíme nechoďte bez objednání k lékaři s příznaky zánětu horních dýchacích cest.
 
Pokud jste objednáni k lékaři, do ordinace vstupujte vždy pouze s rouškou, při vstupu a při odchodu si dezinfikujte ruce. Dodržujte odstupy v čekárně k ostatním pacientům. Držte se pokynů zdravotního personálu.
 
Zajímejte se o očkování proti chřipce a dbejte organizačních pokynů pracovníků ordinace.
 
Pokud na sobě pociťujete příznaky akutní infekce horních dýchacích cest, jako například teplota, slabost, únavnost, bolesti hlavy, bolesti v krku a bolesti svalů, rýma, kašel, poruchy chuti a čichu, zahajte domácí izolaci a samoléčbu: tělesný klid, dostatečný pitný režim a event. podávání léků na teplotu a bolesti (paracetamol, ibuprofen). Tato léčba vyřeší většinu případů během několika dní. Omezte po dobu příznaků styk s jinými lidmi na nezbytné minimum.
 
Kontaktujte telefonicky, případně po vzájemné dohodě s Vaším lékařem elektronicky, svého registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 
Pokud potřebujete potvrzení o pracovní neschopnosti, může být vystaveno z ordinace ve vzdáleném režimu, ale nejdéle 3 dny zpětně.
 
Svého registrujícího praktického lékaře kontaktujte telefonicky bez odkladu:

- pokud máte výše popsané obtíže a byl jste v kontaktu s osobou, u které byla aktuálně zjištěna
  infekce covid
-19 nebo jste v karanténě
- pokud se u Vás objeví některý z varovných příznaků, jako je dušnost (subjektivně pociťovaná
  nedostatečnost /zkrácení dechu, jako by
nemožnost se pořádně nadechnout), vysoká horečka
  nad 38,5 stupně
neustupující po podání paracetamolu nebo ibuprofenu, či zmatenost/kolaps
- pokud máte příznaky akutní infekce horních dýchacích cest a patříte mezi osoby ve zvýšeném
  riziku; jste seniorem nad 65 let, máte
chronické onemocnění srdce, plic nebo ledvin,
  diabetes nebo léčenou poruchu
imunity.
 
V těchto případech praktický lékař rozhodne o indikaci k testování na infekci covid-19 testem RT-PCR a o dalším postupu.
 
Žádanku na vyšetření covid-19 vystavuje praktický lékař (event. hygienická služba) elektronicky a potřebuje od pacienta znát údaje o tom, kdy se vyskytly první příznaky, o jaké se jednalo, jaká byla nejvyšší teplota v posledních 2 dnech, adresu pobytu a telefonický kontakt na pacienta. Žádanka se v papírové formě nevystavuje. Po vyplnění je automaticky k dispozici personálu na všech oficiálních odběrových místech. Do sdělení výsledku testu musí pacient zůstat v izolaci.
 
Také pokud dojde ke zhoršení klinického stavu pacienta s chronickým onemocněním bez souvislosti s infekcí horních dýchacích cest, v domácím prostředí, konzultujte svého praktického lékaře. Ten může využít své znalosti pacienta a navrhnout optimální řešení na základě telefonického kontaktu.
 
V případě nutnosti domácí návštěvy lékaře, by měli mít všichni členové domácnosti nasazenou roušku a k dispozici dezinfekci. V případě, že máte jakékoliv vážné obtíže, ať již tělesné, či psychické, neváhejte se, prosím, objednat ke svému praktickému lékaři. Kvůli obavě z infekce covid-19 nezanedbejte příznaky jiných onemocnění! Časná diagnostika a léčba může být pro Vaše zdraví zásadní.
 
V případě závažného stavu, kdy je praktický lékař nedostupný, volejte Zdravotnickou záchrannou službu (tel. číslo 155).
 
Více informací naleznete na https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/