Covid 19

Praktický lékař řeší pouze případy pacientů s příznaky, nebo pacientů s pozitivním PCR.

V těchto dvou případech vystavuje ePN 

Ostatní případy (tj. v práci testovaný pracovník bez příznaků), nebo kontakt s onemocněním, vůbec lékař neřeší - pozitivní Antigenní test oznamuje zaměstnavatel centrálně, karanténní ePN se vystavuje taktéž centrálně a tato ePN se automaticky ukončí po 5ti dnech..