Informace o nás

Ordinace praktického lékaře pro dospělé - Valašské Meziříčí

Lékař: MUDr. Jaromír Čech

 • Narozen 1958 v Ostravě

 • Studium: Studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vojenském lékařském výzkumném a doškolovacím ústavu Jana Ev.Purkyně v Hradci Králové ukončeno promocí 1983. Do roku 1997 působil v armádě ve Valašském Meziříčí, pak jako praktický lékař pro dospělé.
 • Postgraduální studium: Atestace z vnitřního lékařství 1989, atestace ze všeobecného lékařství 1992, řada kurzů homeopatie včetně Mastere International de Therapeutique Homeopathique CEDH 1996, řada kurzů akupunktury a elektoakupunktury dle doktora Volla (EAV). Držitel licence České lékařské komory pro výkon v oboru vnitřního lékařství, praktické lékařství pro dospělé, akupunkturu a homeopatii, držitel licence ČLK školitele pro obor všeobecné lékařství. Účast na mnoha českých i zahraničních kongresech, především se zaměřením na problematiku hypertenze a poruch metabolizmu tuků.
 • Specializační kurzy v oborech pracovního lékařství, endokrinologie  a revmatologie.
 • Výzkumná činnost: Během studia unikátní práce Antimikrobiální účinky propolisu, 1996 - Oscilococcinum v léčení chřipky, 2004 - Studie klinických účinků Oxametu, 2008-2009 studie MOET- ischemická choroba dolních končetin.
 • Členství v odborných společnostech: Česká lékařská komora (člen revizní komise), Česká společnost pro hypertenzi, Česká internistická společnost, Česká akupunkturistická společnost, Česká homeopatická společnost, Sdružení praktických lékařů ČR (okresní zástupce), Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP.
 • Držitel Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR specializačního vzdělávání lékařů pro obor Všeobecné praktické lékařství.
 • V současné době se naše ambulance zaměřuje zejména na vyhledávání, prevenci a léčení onemocnění kardiovaskulárního systému, léčení metabolického syndromu, v oblasti alternativní medicíny pak dále k léčení pomocí homeopatie a akupunktury.
 • V oblasti pracovního lékařství provádíme vstupní, periodické, mimořádné, výstupní pracovnělékařské prohlídky v souladu s Vyhláškou v souladu s Vyhláškou č. 79/2013 Sb. a Zákonem .č. 373/2011 Sb., včetně pravidelných prohlídek pracovišť a s následnými návrhy úprav pracovních podmínek v prevenci poškození zdraví zaměstnanců.
 • Jazykové znalosti: angličtina (FCI), polština, částečně němčina.

 


Zdravotní sestra: Alena Tkadlecová

  

 • Dlouholetá praxe na interním oddělení.

 

Vybavení ordinace a naše péče:

 • Ve své praxi se v posledních letech nejvíce zaměřujeme na vyhledávání, prevenci a léčení onemocnění kardiovaskulárního systému.
 • K tomu nám slouží také vlastní EKG, dále přístroj pro ambulantní monitorování krevního tlaku po dobu 24 hodin/ TK Holter (hrazeno pojišťovnou), sledování krevní srážlivosti warfarinizovaných pacientů metodou INR přímo v ordinaci, orientační vyšetření cév pomocí pulsního Dopplera a vyšetřování tepen dolních končetin metodou ABI.
 • Kladame důraz na poučení pacientů s rizikovými faktory, změnu jejich životního stylu a pak i následnou léčbu dle nejmodernějších poznatků.
 • Spirometrie - vyšetření funkce plic s okamžitým vyhodnocením.
 • U pacientů s horečnatým onemocněním máme možnost okamžitého vyšetření C -reaktivního proteinu z kapky krve, což nám ihned může napovědět o nutnosti nasazení antibiotika.
 • Dále přímo v ambulanci můžeme okamžitě vyšetřit hladinu cukru v krvi , pomocí pulsního oxymetru množství kyslíku v krvi a metodou FOB přítomnost krve ve stolici.
 • Dbáme na dodržování 2 letých intervalů preventivních prohlídek a dle věkových kategorií stanovených vyšetření / kromě celkového vyšetření vždy vyšetření moče, EKG u osob nad 40 let a vždy u hypertoniků, vyšetření glykémie od 45 let , vyšetření hladiny krevních lipidů v 18, 40, 50 a 60 letech věku, stanovení okultního krvácení ve stolici od 50 let.
   
 
Smluvní pojišťovny: